Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4087-НС
София, 20 декември 2016 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2914-НС от 6 ноември 2015 г. на ЦИК относно обявяване на Даниела Йорданова Панайотова за народен представител в Трети изборен район – Варненски

С писмо вх. № НС-02-7 от 22.11.2016 г. на ЦИК председателят на 43-то Народно събрание отправя питане до Централната избирателна комисия с оглед подадената и приета оставка на Министерския съвет на кои народни представители следва да бъдат прекратени пълномощията при възстановяване пълномощията като народни представители на Лиляна Павлова Николова и Красен Кирилов Кралев – членове на Министерски съвет.

С Решение № 1360-НС от 10.11.2014 г. Централната избирателна комисия е обявила за избран за народен представител в Трети изборен район – Варненски, Руслан Здравков Тошев под № 7 от листата на ПП „ГЕРБ“ за времето, докато Лиляна Павлова Николова изпълнява функциите на министър.

С Решение № 1364-НС от 10.11.2014 г. на Централната избирателна комисия Нели Рускова Петрова под № 8 от листата на ПП „ГЕРБ“ е обявена за народен представител за времето, докато Красен Кирилов Кралев изпълнява функциите на министър.

С Решение № 2914-НС от 06.11.2015 г. на Централната избирателна комисия Даниела Йорданова Панайотова под № 9 от листата на ПП „ГЕРБ“ е обявена за народен представител на мястото на Красимира Пенева Атанасова, която е подала оставка на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България.

Централната избирателна комисия установи, че е следвало да обяви Даниела Йорданова Панайотова за народен представител на основание чл. 302, ал. 2 от ИК за времето, докато Красен Кирилов Кралев изпълнява функциите на министър, тоест по заместване, а не на основание чл. 302, ал. 1 от ИК на постоянен депутатски мандат. Това е така, тъй като Руслан Здравков Тошев е с пореден номер 7 от листата на ПП „ГЕРБ“, което му дава право мандатът му по заместване да се преобразува в постоянен на по-силно основание и да заеме овакантения депутатски мандат на Красимира Пенева Атанасова.

Нели Рускова Петрова под № 8 от листата на ПП „ГЕРБ“ е следвало да бъде обявена за народен представител за времето, през което Лиляна Павлова Николова е министър, вместо докато Красен Кирилов Кралев е министър.

В този смисъл е и Решение № 8 от 6 май 1993 г. по к.д. № 5/93 г. на Конституционния съд на Република България.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 302, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 2914-НС от 6 ноември 2015 г. на ЦИК, както следва:

„ОБЯВЯВА за народен представител в Трети изборен район – Варненски, на основание чл. 302, ал. 1 от ИК, Руслан Здравков Тошев, с ЕГН …, под № 7 от листата на политическа партия „ГЕРБ“, на мястото на Красимира Пенева Анастасова.

ОБЯВЯВА за народен представител в Трети изборен район – Варненски, на основание чл. 302, ал. 2 от ИК, Нели Рускова Петрова, с ЕГН …, под № 8 от листата на политическа партия „ГЕРБ“ за времето, през което Лиляна Павлова Николова изпълнява функциите на министър.

ОБЯВЯВА за народен представител в Трети изборен район – Варненски, на основание чл. 302, ал. 2 от ИК Даниела Йорданова Панайотова, с ЕГН …, под № 9 от листата на политическа партия „ГЕРБ“ за времето, през което Красен Кирилов Кралев изпълнява функциите на министър.“

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2914-НС/

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения