Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4057-МИ
София, 24 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори за кметове на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, кметство Долна кула, община Крумовград, област Кърджали, кметство Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас и кметство Врабево, община Троян, област Ловеч, на 11 декември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 78, чл. 83, ал. 4, чл. 463 и чл. 464, т. 11 и 12 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Възнагражденията на ОИК, СИК/ПСИК за произвеждане на частичните избори за кметове на кметства на 11 декември 2016 г. и специалистите към тях се определят в размер, посочен в Решение № 3324-МИ от 26 юли 2016 г. на ЦИК, както следва:

- за ОИК – Вълчи дол, ОИК – Крумовград, ОИК – Сунгурларе и ОИК – Троян, в размер, определен в т. 2 от Решение № 3324-МИ от 26 юли 2016 г. на ЦИК;

- за СИК и ПСИК – в размер, определен в т. 3 и 4 от Решение № 3324-МИ от 26 юли 2016 г. на ЦИК;

- за специалистите към ОИК – в размер, определен в т. 11.3. от Решение № 3324-МИ от 26 юли 2016 г. на ЦИК.

2. За насрочените частични избори за кметове на кметства на 11 декември 2016 г. членовете на ОИК получават месечно възнаграждение по т. 1 за времето от 1 ноември 2016 г. (40 дни преди изборния ден) до 7 дни след обявяване на окончателните резултати от изборите.

3. Членовете на ОИК за времето, през което получават месечно възнаграждение, не получават отделно възнаграждение за заседания и дежурства.

4. Разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори, в т.ч. и възнагражденията на ОИК, СИК и ПСИК, включително с техника и консумативи, са за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения