Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4055-МИ
София, 22 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе

Общинска избирателна комисия – Ветово, област Русе, с писмо вх. № МИ-15-11-40/11.11.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 165 от 09.11.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, Илхан Басриев Абтиходжев.

Към уведомлението са приложени: решение № 165 от 09.11.2016 г. на ОИК – Ветово; заверено копие на писмо от председателя на ОбС – Ветово, с приложено заверено копие на искане от Илхан Басриев Абтиходжев с вх. № ОбС-80И-92-4/08.11.2016 г., заведено в ОИК с вх. № 176/09.11.2016 г.

След извършване на служебна проверка в ГД „ГРАО“ ЦИК е констатирала, че кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Ветово, област Русе, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения