Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4050-МИ/НР
София, 17 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Съединение, област Пловдив

С вх. към № МИ-10-95 от 17.11.2016 г. е постъпило предложение от Димчо Иванов Данков – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, с предложение на мястото на освободената с Решение № 3374-МИ/НР от 16 август 2016 г. Катерина Йорданова Кацарска – зам.-председател на ОИК – Съединение, да бъде назначен Николай Георгиев Стойчев.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от лична карта, копие от дипломата за завършено висше образование на Николай Георгиев Стойчев и копие от пълномощното № 71-17/17.08.2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Съединение, област Пловдив, Николай Георгиев Стойчев, ЕГН ...

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1595-НС / 06.02.2023

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1594-НС / 06.02.2023

    относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1593-НС / 06.02.2023

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения