Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4045-ПВР
София, 17 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: възстановяване на изборни безлихвени депозити

 

 

На основание чл. 130 от Изборния кодекс депозитите на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както и депозитите на инициативните комитети, чиито кандидати са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове при избори за президент и вицепрезидент на републиката, подлежат на възстановяване. Депозитите на партиите, коалициите и на инициативните комитети, които не се възстановяват, постъпват в Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на здравеопазването съгласно чл. 131, ал. 1 от ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 130 и чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3995-ПВР от 10.11.2016 г. и Решение № 4033-ПВР от 15.11.2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както следва:

Партия, коалиция

Брой действителни гласове

%

1. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

224734

5,87

2. ПП Движение 21 – ПП НДСВ

69372

1,81

3. Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ

125531

3,28

4. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

573016

14,97

5. ПП ГЕРБ

840635

21,96

 

2. ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит на инициативните комитети, чиито кандидати са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове при избори за президент и вицепрезидент на републиката, както следва:

Инициативни комитети

Брой действителни гласове

%

1. Инициативен комитет за издигане на

   Веселин Найденов Марешки за президент и

   Петър Живков Петров за вицепрезидент

427660

11,17

2. Инициативен комитет за издигане на Пламен

   Василев Орешарски за президент и Данаил

   Стоянов Папазов за вицепрезидент

253726

6,63

3. Инициативен комитет за издигане на Румен

   Георгиев Радев за президент и Илияна

   Малинова Йотова за вицепрезидент

973754

25,44

3. Централната избирателна комисия следва да преведе по сметката на Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на здравеопазването сумите, внесени от партиите и коалициите, получили по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, както следва:

Партия, коалиция или независим кандидат

Брой действителни гласове

%

1. ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ

18213

0,47

2. ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ

27928

0,73

3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ –

   ЕВРОЛЕВИЦА

9513

0,25

4. ПП Българска демократична общност

6855

0,18

5. Политическа партия Балканска демократична лига

6089

0,16

6. Българско национално обединение

14974

0,39

4. Централната избирателна комисия следва да преведе по сметката на Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на здравеопазването сумите, внесени от партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, които не са регистрирали кандидатски листи и на които е отказана регистрацията, както следва:

Партия, коалиция

Рег. с решение №

1. ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ

№ 3545-ПВР от 20.09.2016 г.

2. ПП ДОСТ

№ 3556-ПВР от 20.09.2016 г.

3. ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

№ 3560-ПВР от 21.09.2016 г.

4. ПП Движение за права и свободи - ДПС

№ 3577-ПВР от 21.09.2016 г.

5. ПП ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ

№ 3581-ПВР от 21.09.2016 г.

6. КП „БЪЛГАРСКИ КОНСЕРВАТОРИ И

РЕФОРМИСТИ“

№ 3579-ПВР от 21.09.2016 г.

5. Централната избирателна комисия следва да преведе по сметката на Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на здравеопазването сумите, внесени от инициативните комитети, на които регистрацията за участие в изборите президент и вицепрезидент на републиката е заличена или отказана с решения на Централната избирателна комисия, както следва:

Инициативен комитет

Решение

на ЦИК

1. Инициативен комитет за издигане на Владимир Първанов Кузов за президент и Борислав Янчов Ноев за вицепрезидент

№ 3743-ПВР

от 05.10.2016 г.

заличена регистрацията

2. Инициативен комитет за издигане на Светослав Емилов Витков за президент и Светла Бригова Аспарухова за вицепрезидент

№ 3744-ПВР

от 05.10.2016 г

заличена регистрацията.

3. Инициативен комитет за издигане на Митко Енчев Димитров за президент и Митко Кирилов Уручев за вицепрезидент

№ 3724-ПВР

от 04.10.2016 г.

отказана регистрация

6. Централната избирателна комисия следва да преведе по сметката на Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на здравеопазването сумите, внесени от инициативните комитети, чиито кандидати са получили по-малко от едно на сто от действителните гласове в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, както следва:

Инициативен комитет

Брой действителни гласове

%

1. Инициативен комитет за издигане на Диана Гервасова Димитрова за президент и Габриел Георгиев Герасимов за вицепрезидент

4362

0,11

2. Инициативен комитет за издигане на Бисер Георгиев Миланов за президент и Красимир Петров Настев за вицепрезидент

3215

0,08

3. Инициативен комитет за издигане на Йорданка Радиева Колева за президент и Веселин Димитров Христов за вицепрезидент

4182

0,11

4. Инициативен комитет за издигане на Камен Славянов Попов за президент и Георги Стефанов Неделчев за вицепрезидент

5212

0,14

5. Инициативен комитет за издигане на Румен Гълъбинов Гълъбинов за президент и Веска Атанасова Волева за вицепрезидент

10286

0,27

6. Инициативен комитет за издигане на Пламен Панайотов Пасков за президент и Светозар Стоянов Съев за вицепрезидент

10103

0,26

7. Инициативен комитет за издигане на Николай Йорданов Банев за президент и Сали Шабан Ибрям за вицепрезидент

4196

0,11

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4058-ПВР/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения