Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4044-ПВР/НР
София, 17 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: освобождаване член на РИК – Ловеч, област Ловеч

По електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-321 от 11.11.2016 г. от РИК – Ловеч, с приложено решение № 315 от 11.11.2016 г.

След справка от протоколите от заседанията на Районната избирателна комисия – Ловеч, се установява, че Младен Минков Близнаков – член на РИК, не е участвал в седем заседания на комисията, проведени на 16.09.2016 г., 10.10.2016 г., 13.10.2016 г., 30.10.2016 г., 03.11.2016 г., 08.11.2016 г. и 09.11.2016 г., без да са налице уважителни причини за отсъствията. Районната избирателна комисия – Ловеч, предлага предсрочно прекратяване на пълномощията на Младен Минков Близнаков и назначаване на член на РИК – Ловеч от списъка на резервните членове от коалиция „Реформаторски блок“. Срещу решението на РИК не е постъпило възражение.

Централната избирателна комисия приема, че Младен Минков Близнаков – член на РИК, е отсъствал от 7 заседания на РИК – Ловеч, проведени на 16.09.2016 г., 10.10.2016 г., 13.10.2016 г., 30.10.2016 г., 03.11.2016 г., 08.11.2016 г. и 09.11.2016 г., по неуважителни причини. Осъществени са и двете хипотези на чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс, поради което следва да се прекратят пълномощията на Младен Минков Близнаков – член на РИК – Ловеч.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК – Ловеч, област Ловеч, Младен Минков Близнаков, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1595-НС / 06.02.2023

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1594-НС / 06.02.2023

    относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1593-НС / 06.02.2023

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения