Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 403-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Разлог, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Разлог, област Благоевград, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-92 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Разлог.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Разлог, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Цветанова Бангеева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Татяна Димитрова Лазарова - Цанева

 

СЕКРЕТАР:

Петър Николаев Белчев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Любка Благоева Крънчева

 

 

Боян Георгиев Бележков

 

 

Веселин Сергеев Малинов

 

 

Живко Георгиев Татарски

 

 

Калин Иванов Тумбев

 

 

Катерина Георгиева Харизанова

 

 

Мариана Славчова Попадийна

 

 

Мария Крумова Щерянова

 

 

Георги Владимиров Елчинов

 

 

Лилия Георгиева Попадийна

 

 

Росица Славчова Иванова

 

 

Магдалена Николова Коцакова

 

 

Фиданка Димитрова Цирова

 

 

Красимира Георгиева Златанова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения