Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 402-ЕП
София, 24 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-7) от 23.05.2019 г. от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“, подписано от представляващия Атанаска Кънчева Цанкова, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 290-ЕП от 10.05.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова – председател на УС, в полза на Валери Димитров Димитров; 

- пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова – председател на УС, в полза на 25 (двадесет и пет) лица – упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 25 (двадесет и пет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 25 лица.

На 23.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 22 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 05.04.2019 г. на ЦИК.

За 3 лица са установени несъответствия, както следва:

Име, презиме, фамилия

Несъответствие

Копринка Иванова Стоименова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Живко Дончев Грозданов

Живко Дончев Грозданов (ЕГН:…) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЖИВКО ДОНЧОВ ГРОЗДАНОВ)

Гергана Митова Борисова

Гергана Митова Борисова (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ГЕРГАНА МИТКОВА БОРИСОВА)

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 22 (двадесет и двама) упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.     

Василка Зиновиева Мацева

2.     

Васил Димитров Балджиев

3.     

Атанаска Василева Кенова

4.     

Драгомир Асенов Дебърлийски

5.     

Димитър Антонов Димитров

6.     

Антоанета Петрова Андонова

7.     

Драгомира Драганова Любенова

8.     

Илза Борисова Дебърлийска

9.     

Ангел Христов Велинов

10.  

Теменужка Методиева Юрукова

11.  

Ангелина Кирилова Божилова

12.  

Цанка Кирилова Лукарова

13.  

Павлинка Йорданова Димитрова

14.  

Драгомир Михайлов Десподов

15.  

Божидар Божидаров Костадинов

16.  

Петър Иванов Богоев

17.  

Юлия Атанасова Спасова

18.  

Илияна Николаева Миленкова

19.  

Йорданка Славчова Миленкова

20.  

Станислав Венелинов Костадинов

21.  

Мариана Благоева Кадийска

22.  

Димитър Исталянов Субев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 1145-МИ / 12.05.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна

 • № 1144-МИ / 10.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Бойница, област Видин

 • № 1143 / 04.05.2022

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517”

 • всички решения