Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 402-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Свищов, област Велико Търново, назначена с Решение № 193-ПВР/МИ от 11.08.2011 г.

Постъпило е писмо от кмета на община Свищов с вх. № ОИК-327 от 18.08.2011 г. с предложение да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Свищов, като назначеният за член Емил Стоянов Стаматов, предложен от „Синята коалиция", да бъде освободен и на негово място да бъде назначена Тодорка Драгиева Костарелова, предложена от „Синята коалиция".

Към писмото са приложени: заявление от Емил Стоянов Стаматов за освобождаването му като член на ОИК, предложение от Светлана Георгиева - един от двамата упълномощени да представляват само заедно „Синята коалиция", за замяна на Емил Стоянов Стаматов с Тодорка Драгиева Костарелова, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Тодорка Драгиева Костарелова, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Тодорка Драгиева Костарелова. Светлана Георгиева няма представителна власт да представлява самостоятелно „Синята коалиция", поради което ЦИК не може да удовлетвори предложението й за назначаване на Тодорка Драгиева Костарелова като член на ОИК в община Свищов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Свищов, област Велико Търново, Емил Стоянов Стаматов, ЕГН ....

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения