Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 402-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Свищов, област Велико Търново, назначена с Решение № 193-ПВР/МИ от 11.08.2011 г.

Постъпило е писмо от кмета на община Свищов с вх. № ОИК-327 от 18.08.2011 г. с предложение да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Свищов, като назначеният за член Емил Стоянов Стаматов, предложен от „Синята коалиция", да бъде освободен и на негово място да бъде назначена Тодорка Драгиева Костарелова, предложена от „Синята коалиция".

Към писмото са приложени: заявление от Емил Стоянов Стаматов за освобождаването му като член на ОИК, предложение от Светлана Георгиева - един от двамата упълномощени да представляват само заедно „Синята коалиция", за замяна на Емил Стоянов Стаматов с Тодорка Драгиева Костарелова, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Тодорка Драгиева Костарелова, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Тодорка Драгиева Костарелова. Светлана Георгиева няма представителна власт да представлява самостоятелно „Синята коалиция", поради което ЦИК не може да удовлетвори предложението й за назначаване на Тодорка Драгиева Костарелова като член на ОИК в община Свищов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Свищов, област Велико Търново, Емил Стоянов Стаматов, ЕГН ....

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.08.2011 в 01:16 часа

Календар

Решения

  • № 644-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Шумен, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 643-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 642-МИ / 21.08.2019

    относно: условия, ред и срокове за конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения