Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 402-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Свищов, област Велико Търново, назначена с Решение № 193-ПВР/МИ от 11.08.2011 г.

Постъпило е писмо от кмета на община Свищов с вх. № ОИК-327 от 18.08.2011 г. с предложение да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Свищов, като назначеният за член Емил Стоянов Стаматов, предложен от „Синята коалиция", да бъде освободен и на негово място да бъде назначена Тодорка Драгиева Костарелова, предложена от „Синята коалиция".

Към писмото са приложени: заявление от Емил Стоянов Стаматов за освобождаването му като член на ОИК, предложение от Светлана Георгиева - един от двамата упълномощени да представляват само заедно „Синята коалиция", за замяна на Емил Стоянов Стаматов с Тодорка Драгиева Костарелова, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Тодорка Драгиева Костарелова, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Тодорка Драгиева Костарелова. Светлана Георгиева няма представителна власт да представлява самостоятелно „Синята коалиция", поради което ЦИК не може да удовлетвори предложението й за назначаване на Тодорка Драгиева Костарелова като член на ОИК в община Свищов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Свищов, област Велико Търново, Емил Стоянов Стаматов, ЕГН ....

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1706-МИ / 10.12.2019

    относно: прекратяване на административнонаказателната преписка по налагане на административно наказание на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 1705-МИ / 10.12.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 1704-МИ / 09.12.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Мизия, област Враца

  • всички решения