Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4014-ПВР
София, 13 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: жалби от Росица Тодорова Чолакова – председател на СИК № 290900015, и от Веселин Христов Караджов – зам.-председател на СИК № 290900017, срещу решение № 296-ПВР/НР от 12.11.2016 г. на РИК – Хасково

Постъпили са жалби по електронната поща на ЦИК с вх. № Ж-36-2/13.11.2016 г. чрез РИК – Хасково, от Росица Тодорова Чолакова – председател на СИК № 290900015, и от Веселин Христов Караджов – зам.-председател на СИК № 290900017, срещу решение № 296-ПВР/НР от 12.11.2016 г. на РИК – Хасково, с което жалбоподателите са освободени като председател и зам.-председател на съответните секционни избирателни комисии в Димитровград, като на техните места са назначени Кънчо Минчев Колев и Мария Ангелова Стефанова. В жалбите се твърди, че са влезли в задълженията си на председател и заместник-председател на съответните секционни избирателни комисии на 12.11.2016 г., като в изборния ден – 13.11.2016 г., към 10.30 ч. все още не са се появили новоназначените председател и зам.-председател в съответните секции – СИК № 290900015 и СИК № 290900017.

Централната избирателна комисия от фактическа страна приема за установено следното: районната избирателна комисия е приела оспореното решение на основание постъпило предложение от упълномощен представител на ПП „Атака“, която е предложила на мястото на жалбоподателите нови лица за председател и зам.-председател на съответните секционни избирателни комисии. Няма данни към предложението да са приложени писмени заявления от жалбоподателите да бъдат освободен като членове на секционните избирателни комисии.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира, че същата е процесуално допустима като подадена в срока за обжалване, предвиден в чл. 73 от ИК, и от лица с правен интерес, а по същество се явяват основателни с оглед обстоятелството, че на 13 ноември 2016 г. се произвежда нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 296-ПВР/НР от 12.11.2016 г. на РИК – Хасково, в частта относно освобождаването на Росица Тодорова Чолакова – председател на СИК № 290900015, и Веселин Христов Караджов – зам.-председател на СИК № 290900017, като незаконосъобразно.

ВРЪЩА преписката на РИК – Хасково, за ново произнасяне с оглед мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1928-МИ / 31.05.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1927 / 29.05.2023

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1926-МР / 29.05.2023

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

 • всички решения