Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4011-ПВР
София, 13 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата на „СТАНДАРТ НЮЗ“ АД

Постъпил е сигнал по телефон в Централната избирателна комисия с вх. № Т-31-2 от 13.11.2016 г. за нарушения по чл. 205, ал. 5 от ИК чрез публикуване на информация на интернет страницата на standartnews.com.

Централната избирателна комисия извърши проверка на интернет страницата на standartnews.com.и установи, че e публикуван материал с данни за резултатите към 11.30 часа от гласуването в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г., под формата информация за най-гледания филм в България днес, както следва: 16,9 % от българите са отишли на кино до 11.30 часа, 56,7 % от тях са гледали филма „Пилотът“, а 35,6 % са гледали „Дамата и моряка“.

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че така публикуваната информация относно предварителните данни от резултатите от гласуването е нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г., извършено от „СТАНДАРТ НЮЗ“ АД, ЕИК 831239700, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Мизия“ № 23, представлявано от Славка Николова Бозукова.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „СТАНДАРТ НЮЗ“ АД, ЕИК 831239700, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Мизия“ № 23, представлявано от Славка Николова Бозукова, собственик на интернет страницата standartnews.com.

УКАЗВА на „СТАНДАРТ НЮЗ“ АД незабавно да премахне от интернет страницата standartnews.com публикуваните данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения