Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 401-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: промяна в ОИК в община Черноочене, област Кърджали

Постъпило е писмо вх. № ОИК-320 от 17.08.2011 г. на ЦИК от Фейзи Якуб Бекир, надлежно оправомощен от ПП „ГЕРБ" да участва в провеждането на консултациите за назначаване на ОИК. Същият предлага на мястото на Шенай Вехбиева Еминова да бъде назначен за член на ОИК в община Черноочене Митко Стойчев Андреев. Основанието за замяна е молба от Шенай Вехбиева Еминова за освобождаването й като член на ОИК в община Черноочене по лични причини, приложена към писмото.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Черноочене, област Кърджали, Шенай Вехбиева Еминова - член.

НАЗНАЧАВА Митко Стойчев Андреев, ЕГН ..., за член на ОИК в община Черноочене, област Кърджали.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 1732-НС / 16.01.2020

    относно: обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

  • № 1731-МИ / 14.01.2020

    относно: жалба от Георги Цветанов Георгиев и Николай Славчов Велков срещу решение № 229/05.12.2019 г. на ОИК – Ботевград

  • всички решения