Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 401-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК в община Черноочене, област Кърджали

Постъпило е писмо вх. № ОИК-320 от 17.08.2011 г. на ЦИК от Фейзи Якуб Бекир, надлежно оправомощен от ПП „ГЕРБ" да участва в провеждането на консултациите за назначаване на ОИК. Същият предлага на мястото на Шенай Вехбиева Еминова да бъде назначен за член на ОИК в община Черноочене Митко Стойчев Андреев. Основанието за замяна е молба от Шенай Вехбиева Еминова за освобождаването й като член на ОИК в община Черноочене по лични причини, приложена към писмото.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Черноочене, област Кърджали, Шенай Вехбиева Еминова - член.

НАЗНАЧАВА Митко Стойчев Андреев, ЕГН ..., за член на ОИК в община Черноочене, област Кърджали.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1595-НС / 06.02.2023

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1594-НС / 06.02.2023

    относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1593-НС / 06.02.2023

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения