Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 401-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: промяна в ОИК в община Черноочене, област Кърджали

Постъпило е писмо вх. № ОИК-320 от 17.08.2011 г. на ЦИК от Фейзи Якуб Бекир, надлежно оправомощен от ПП „ГЕРБ" да участва в провеждането на консултациите за назначаване на ОИК. Същият предлага на мястото на Шенай Вехбиева Еминова да бъде назначен за член на ОИК в община Черноочене Митко Стойчев Андреев. Основанието за замяна е молба от Шенай Вехбиева Еминова за освобождаването й като член на ОИК в община Черноочене по лични причини, приложена към писмото.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Черноочене, област Кърджали, Шенай Вехбиева Еминова - член.

НАЗНАЧАВА Митко Стойчев Андреев, ЕГН ..., за член на ОИК в община Черноочене, област Кърджали.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.08.2011 в 01:15 часа

Календар

Решения

  • № 723 / 23.08.2019

    относно: изменение и допълнение на Решение № 12 от 26.03.2019 г. за работните групи в Централната избирателна комисия

  • № 722-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 721-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения