Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4009-ПВР
София, 13.11.2016

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата на „ГЛАСОВЕ.КОМ“ ЕООД

Постъпил е сигнал по телефон в Централната избирателна комисия с вх. № Т-14-2 от 13.11.2016 г. за нарушения по чл. 205, ал. 5 от ИК чрез публикуване на информация на интернет страницата на GLASOVE.COM.

Централната избирателна комисия извърши проверка на интернет страницата на GLASOVE.COM и установи, че e публикуван материал от Епицентър.бг с данни за резултатите към 9.00 часа от гласуването в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г., под формата на състезание за купата на Рали „Дондуков 2“ в километри, както следва: червеният изтребител – 59,9 км/ч, магистралният валяк – 36,1 км/ч, ездачът извън пистата – 4,0 км/ч.“

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че така публикуваната информация относно предварителните данни от резултатите от гласуването е нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г., извършено от „ГЛАСОВЕ.КОМ“ ЕООД, ЕИК 201513755, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 7, представлявано от Явор Илиев Дачков - управител.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „ГЛАСОВЕ.КОМ“ ЕООД, ЕИК 201513755, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 7, представлявано от Явор Илиев Дачков – управител, собственик на интернет страницата GLASOVE.COM.

УКАЗВА на „ГЛАСОВЕ.КОМ“ ЕООД незабавно да премахне от интернет страницата GLASOVE.COM публикуваните данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 1732-НС / 16.01.2020

    относно: обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

  • всички решения