Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4008-ПВР
София, 13 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата на OFFNews.bg.

Постъпил е сигнал по телефон в Централната избирателна комисия с вх. № С-14-2 от 13.11.2016 г. за нарушения на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК чрез публикуване на информация на интернет страницата на OFFNews.bg.

Централната избирателна комисия извърши проверка на интернет страницата на OFFNews.bg и установи, че са публикувани данни за резултатите от гласуването в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. под формата на първи резултати към 9 часа от днешната музикална класация на OFFNews.bg - „Песен за летеца“ е безспорен хит с 61,7 % фенове, 35 % от меломаните харесват „Мила моя мамо“, а едва 3,4 % са за песента „Никой“.

Публикуваната информация и данни независимо, че са под формата на музикална класация, представляват обявяване на резултатите от гласуването в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че така публикуваната информация относно предварителни данни от резултатите от гласуването съставлява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г., извършено от „Офф Медия“ АД, ЕИК 201670952, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Витоша“ № 15, ет. 3, офис 3, представлявано от Владимир Петров Йончев – собственик на интернет страницата OFFNews.bg.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Офф Медия“ АД, ЕИК 201670952, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Витоша“ № 15, ет. 3, офис 3, представлявано от Владимир Петров Йончев.

УКАЗВА на „Офф Медия“ АД незабавно да премахне от интернет страницата OFFNews.bg публикуваните данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

 

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения