Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4008-ПВР
София, 13.11.2016

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата на OFFNews.bg.

Постъпил е сигнал по телефон в Централната избирателна комисия с вх. № С-14-2 от 13.11.2016 г. за нарушения на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК чрез публикуване на информация на интернет страницата на OFFNews.bg.

Централната избирателна комисия извърши проверка на интернет страницата на OFFNews.bg и установи, че са публикувани данни за резултатите от гласуването в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. под формата на първи резултати към 9 часа от днешната музикална класация на OFFNews.bg - „Песен за летеца“ е безспорен хит с 61,7 % фенове, 35 % от меломаните харесват „Мила моя мамо“, а едва 3,4 % са за песента „Никой“.

Публикуваната информация и данни независимо, че са под формата на музикална класация, представляват обявяване на резултатите от гласуването в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че така публикуваната информация относно предварителни данни от резултатите от гласуването съставлява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г., извършено от „Офф Медия“ АД, ЕИК 201670952, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Витоша“ № 15, ет. 3, офис 3, представлявано от Владимир Петров Йончев – собственик на интернет страницата OFFNews.bg.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Офф Медия“ АД, ЕИК 201670952, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Витоша“ № 15, ет. 3, офис 3, представлявано от Владимир Петров Йончев.

УКАЗВА на „Офф Медия“ АД незабавно да премахне от интернет страницата OFFNews.bg публикуваните данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

 

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1867-МИ / 12.08.2020

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в нови и частични избори

  • № 1866-МИ / 12.08.2020

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за гласуване в нови и частични избори за кмет на община и за кмет на кметство

  • № 1865-МИ / 12.08.2020

    относно: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • всички решения