Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4002-ПВР
София, 12.11.2016

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в РИК в Четвърти район – Велико Търново, да започне в 6,00 ч. на 13 ноември 2016 г.

С вх. № ПВР-15-325/11.11.2016 г. по електронната поща на ЦИК е постъпило писмо от РИК в Четвърти район – Велико Търново, с искане на основание чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс изборният ден в образуваната ПСИК да започне с един час по-рано – в 6,00 часа.

На територията на Четвърти район – Велико Търново е образувана една ПСИК, която обслужва 50 лица, 11 от които са извън общинския център и се намират в отдалечени населени места. Искането на РИК – Велико Търново се явява основателно и следва да се уважи, тъй като ще се осигури възможност на всички лица, включени в списъка на ПСИК, да могат да упражнят правото си на глас.

Предвид горните съображения следва да се даде разрешение изборния ден на образуваната ПСИК в РИК в Четвърти район – Велико Търново, да започне в 6,00 ч. на 13 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА гласуването в образуваната ПСИК в РИК в Четвърти район – Велико Търново, да започне в 6,00 ч. на 13 ноември 2016 г.

Решението да се изпрати на РИК в Четвърти район – Велико Търново, за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения