Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4001-ПВР/НР
София, 12.11.2016

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в 23-та РИК ¬ София, 24-и РИК ¬ София и 25-и РИК – София, да започне в 6,00 ч. на 13 ноември 2016 г.

С вх. № ПВР-15-313/10.11.2016 г. по електронната поща на ЦИК е постъпило писмо от 23-та РИК ¬ София, с което ни уведомяват, че при гласуването в изборния ден на 6 ноември 2016 г. ПСИК в район „Триадица“ и район „Красно село“ не са осигурили възможност за гласуване на всички избиратели в списъка поради значителния брой заявления.

Отправя се искане на основание чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс гласуването в двете образувани ПСИК в район „Триадица“ и район „Красно село“ да започне от 6,00 ч. и да продължи до 21,00 ч. на 13 ноември 2016 г.

Във връзка с Решение № 3946-ПВР/НР от 3 ноември 2016 г. и съобразно мотивите изложени в него следва да се даде разрешение на образуваните ПСИК в 24 РИК и 25 РИК да започнат изборния ден от 6,00 ч. и да продължат до 21,00 ч. на 13 ноември 2016 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА гласуването в образувани ПСИК:

- 23-ти РИК – София, секция № 234602096 – район „Красно село“ и секция № 234610108 – район „Триадица“,

- 24-и РИК – София, секция № 244604059 – район „Оборище“, и секция № 244614078 – район „Искър“,

- 25-и РИК – София, секция № 254619131 – район „Люлин“, и секция № 254613072 – район „Надежда“,

да започне в 6,00 ч. и да продължи до 21,00 ч. на 13 ноември 2016 г.

Решението да се изпрати на 23-ти РИК, 24-и и 25-и РИК – София, за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 1732-НС / 16.01.2020

    относно: обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

  • всички решения