Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4
София, 12 май 2021 г.

ОТНОСНО: процесуалното представителство на Централната избирателна комисия

На основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Възлага на членовете на Централната избирателна комисия:

Росица Борисова Матева

Елка Тодорова Стоянова

да представляват Централната избирателна комисия пред съдилищата и други институции по производства, по които е страна.

При необходимост процесуалното представителство на ЦИК се осъществява от служител в администрацията на комисията, назначен на длъжност „юрисконсулт“ и определен с решение на ЦИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 485-НС / 29.07.2021

    относно: жалба от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик

  • № 484-МИ / 29.07.2021

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

  • № 483-МИ / 29.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново

  • всички решения