Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4
София, 12 май 2021 г.

ОТНОСНО: процесуалното представителство на Централната избирателна комисия

На основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Възлага на членовете на Централната избирателна комисия:

Росица Борисова Матева

Елка Тодорова Стоянова

да представляват Централната избирателна комисия пред съдилищата и други институции по производства, по които е страна.

При необходимост процесуалното представителство на ЦИК се осъществява от служител в администрацията на комисията, назначен на длъжност „юрисконсулт“ и определен с решение на ЦИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения