Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4
София, 11 май 2011 г.

ОТНОСНО: съобщаване на решенията на ЦИК

На основание чл. 12, чл. 26, ал. 1, т. 22 и 27, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 3, ал. 4, т. 4 и ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

1. Съобщаването на решенията на Централната избирателна комисия се извършва чрез обявяването им в бюлетина (електронната емисия) на Българската телеграфна агенция и на интернет страницата на комисията. При обявяване на решенията се отбелязват датата и часът на публикуването им.
2. Сроковете за обжалване на решенията на ЦИК започват да текат от второто по ред публикуване.
3. Централната избирателна комисия изпраща на "Държавен вестник" решенията, подлежащи на обнародване според Изборния кодекс.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения