Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4
София, 11 май 2011 г.

ОТНОСНО: съобщаване на решенията на ЦИК

На основание чл. 12, чл. 26, ал. 1, т. 22 и 27, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 3, ал. 4, т. 4 и ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

1. Съобщаването на решенията на Централната избирателна комисия се извършва чрез обявяването им в бюлетина (електронната емисия) на Българската телеграфна агенция и на интернет страницата на комисията. При обявяване на решенията се отбелязват датата и часът на публикуването им.
2. Сроковете за обжалване на решенията на ЦИК започват да текат от второто по ред публикуване.
3. Централната избирателна комисия изпраща на "Държавен вестник" решенията, подлежащи на обнародване според Изборния кодекс.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения