Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4
София, 11 май 2011 г.

ОТНОСНО: съобщаване на решенията на ЦИК

На основание чл. 12, чл. 26, ал. 1, т. 22 и 27, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 3, ал. 4, т. 4 и ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

1. Съобщаването на решенията на Централната избирателна комисия се извършва чрез обявяването им в бюлетина (електронната емисия) на Българската телеграфна агенция и на интернет страницата на комисията. При обявяване на решенията се отбелязват датата и часът на публикуването им.
2. Сроковете за обжалване на решенията на ЦИК започват да текат от второто по ред публикуване.
3. Централната избирателна комисия изпраща на "Държавен вестник" решенията, подлежащи на обнародване според Изборния кодекс.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения