Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3998-ПВР
София, 11 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници извън страната на кандидатска листа на партия ГЕРБ в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № ПВР-10-70 от 11.11.2016 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на партия ГЕРБ за издигане на кандидат за президент Цецка Цачева Данговска и кандидат за вицепрезидент Пламен Иванов Манушев в новия избори за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от Бойко Методиев Борисов –представляващ партията.

Към заявлението са приложени: пълномощно в полза на Цветомир Петров Паунов, списък съдържащ името на 1 лице, което да бъде регистрирано като застъпник извън страната на кандидатската листа, декларация по образец – Приложение № 41-ПВР.

След извършена проверка, резултатът от която е получен с вх. № ПВР-00-277 от 11.11.2016 г., се установи, че лицето от списъка отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 123 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 3493-ПВР от 15 септември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпник в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на партия ГЕРБ за издигане на кандидат за президент Цецка Цачева Данговска и кандидат за вицепрезидент Пламен Иванов Манушев в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. следното лице:

 

 

Антоанета Кирчева Георгиева

ЕГН …

 

На застъпника да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения