Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3998-ПВР
София, 11 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници извън страната на кандидатска листа на партия ГЕРБ в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № ПВР-10-70 от 11.11.2016 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на партия ГЕРБ за издигане на кандидат за президент Цецка Цачева Данговска и кандидат за вицепрезидент Пламен Иванов Манушев в новия избори за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от Бойко Методиев Борисов –представляващ партията.

Към заявлението са приложени: пълномощно в полза на Цветомир Петров Паунов, списък съдържащ името на 1 лице, което да бъде регистрирано като застъпник извън страната на кандидатската листа, декларация по образец – Приложение № 41-ПВР.

След извършена проверка, резултатът от която е получен с вх. № ПВР-00-277 от 11.11.2016 г., се установи, че лицето от списъка отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 123 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 3493-ПВР от 15 септември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпник в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на партия ГЕРБ за издигане на кандидат за президент Цецка Цачева Данговска и кандидат за вицепрезидент Пламен Иванов Манушев в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. следното лице:

 

 

Антоанета Кирчева Георгиева

ЕГН …

 

На застъпника да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1825-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

  • № 1824-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения