Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3993-ПВР/МИ
София, 10 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера при гласуването на 13 ноември 2016 г. в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в частичния избор за кмет на район „Младост“, Столична община

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3, чл. 328, ал. 1 и ал. 3 – 6 и чл. 427, ал. 1, 4, 5 и 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Член на СИК задължително откъсва бюлетина от кочана пред избирателя, показва я на избирателя, за да се увери, че върху бюлетината няма отбелязване, и поставя печат на едно от местата на гърба на бюлетината.
 2. Членът на СИК пред избирателя сгъва бюлетината на две, така че горният край на бюлетината да опира до перфорираната линия за откъсване на номера в долния десен ъгъл на бюлетината. При сгъването не се закрива номерът на бюлетината в долния десен ъгъл и перфорацията над него, които остават видими, а местата за полагане на печатите от СИК останат от външната страна.
 3. Комисията указва на избирателя, че след отбелязване на вота си трябва да сгъне бюлетината по указания в т. 2 начин. Начинът на сгъване на бюлетината е препоръчителен с цел запазване тайната на вота.
 4. Преди полагане на втори печат член на секционната избирателна комисия сверява номера на бюлетината с номера в кочана. Ако номерът в бюлетината съответства на номер в кочана, членът на СИК задължително поставя втори печат върху бюлетината и без да я разгъва, откъсва по перфорацията полето с номера в долния десен ъгъл за пускане в непрозрачната кутия за отрязъците с номерата. Подава бюлетината на избирателя, за да я пусне в избирателната кутия, след което избирателят се подписва в избирателния списък.
 5. Общинските администрации да предадат решението на СИК/ПСИК, заедно с останалите изборни книжа и материали.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1027-МИ / 06.12.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

 • № 1026-МИ / 06.12.2021

  относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

 • № 1025 / 02.12.2021

  относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 • всички решения