Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3990-ПВР
София, 10 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина за участие в новия (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № ПВР-04-01-291 от 09.11.2016 г. с искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина за участие в новия (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 5, 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в новия (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. следните лице:

 

1.

Бранко Петрич (Branko Petrić)

Босна и Херцеговина

2.

Владо Рогич (Vlado Rogić)

Босна и Херцеговина

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения