Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 399-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г., като името на член на комисията Веселина Тодорова Мецанова е изписано грешно „Веселина Тодорова Мацанова".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г., като името на член на комисията Веселина Тодорова Мецанова вместо „Веселина Тодорова Мацанова" да се чете „Веселина Тодорова Мецанова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.08.2011 в 01:13 часа

Календар

Решения

  • № 644-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Шумен, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 643-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 642-МИ / 21.08.2019

    относно: условия, ред и срокове за конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения