Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 398-ЕП
София, 17 май 2014 г.

ОТНОСНО: относно преброяване на преференции/предпочитания

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1-3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. След разпределяне на действителните гласове по кандидатски листи се пристъпва към преброяване на предпочитанията/преференциите за всеки един от кандидатите по листи.
  2. Член на комисията, номиниран от партия или коалиция, различна от тази, чиито бюлетини се броят в момента, под контрола на друг член от комисията, номиниран от друга партия или коалиция, показва бюлетините една по една, произнася името на кандидата и поредния му номер в листата, за когото има отразена преференция (предпочитание), или няма отбелязана преференция (предпочитание), или има невалидна преференция (предпочитание), след което поставя бюлетината на масата върху купчинката с бюлетини за съответния кандидат от тази листа.
  3. След като всички бюлетини бъдат прегледани по този начин, се пристъпва към преброяване на бюлетините във всяка купчинка поотделно. Получените числа се вписват срещу името на съответния кандидат на лист 2 от черновата на протокола на СИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения