Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3975-МИ
София, 5 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите частични избори на 11 декември 2016 г.

На основание чл. 456 във връзка с чл. 464 от ИК и т. 5.2. на Договор № 2 от 23.02.2016 г., за компютърна обработка в ИП към ОИК на произвежданите на 11 декември 2016 г. частични избори за кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, за кмет на кметство Долна Кула, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас и за кмет на кметство Врабево, община Троян, област Ловеч и утвърдената с Приложение № 1 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите на 6 ноември 2016 г. частични избори за кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, за кмет на кметство Долна Кула, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас и за кмет на кметство Врабево, община Троян, област Ловеч както следва:

 

- за ОИК – Вълчи дол, област Варна              -    864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Крумовград, област Кърджали     -    864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Сунгурларе, област Бургас           -    864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Троян, област Ловеч                       -    864.00 лв. с ДДС

 

 1. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 18 декември 2016 г. определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите частични избори за втори тур, както следва:

 

- за ОИК – Вълчи дол, област Варна               -   294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Крумовград, област Кърджали     -   294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Сунгурларе, област Бургас           -   294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Троян, област Ловеч                       -   294.00 лв. с ДДС

 

 1. Възнаграждението при произвеждане на частични избори е за сметка на общинския бюджет.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1825-НС / 27.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

 • № 1824-НС / 27.03.2023

  относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1822-НС / 24.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения