Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 397-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 161-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в Решение № 161-ПВР/МИ от 10 август 2011 г., като името на секретаря на комисията Валя Иванова Дечева е изписано грешно „Валя Иванова Величкова".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 161-ПВР/МИ от 10 август 2011 г., като името на секретаря на комисията Валя Иванова Дечева вместо „Валя Иванова Величкова" да се чете „Валя Иванова Дечева".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения