Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3969-ПВР
София, 4 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 3799-ПВР от 18.10.2016 г., изм. и доп., Решение № 3892-ПВР от 29.10.2016 г. на ЦИК относно определяне на секции за машинно гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката

На основание § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс във връзка с допуснати технически грешки в номера и местонахождения на секции, определени за машинно гласуване съгласно Решение № 3799-ПВР от 18.10.2016 г. на ЦИК, изм. и доп., Решение № 3892-ПВР от 29.10.2016 г. на ЦИК относно определяне на секции за машинно гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, уведомления от районни избирателни комисии, както и заповед на кмета на община Хасково № 1197 от 19.09.2016 г., променяща местонахождение на секции и заповед № 1255 от 26.09.2016 г. на кмета на община Хасково отново променяща местонахождение на секции в общината, получени на 4 ноември 2016 г., Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 3799-ПВР от 18 октомври 2016 г., изм. и доп., Решение № 3892-ПВР от 29.10.2016 г. на ЦИК, както следва:

 

 1. Район № 03, Варна, гр. Варна:

1.1. Изписаните № на секциите за машинно гласуване с местонахождение гр. Варна, в училище „Св. Климент Охридски“, ул. Михаил Колони“ № 1, определени с Решение № 3799-ПВР от 18.10.2016 г., изм. и доп., Решение № 3892-ПВР от 29.10.2016 г. на ЦИК, да се четат така:

030601008

030601009

030601010

030601011

030601012

 

1.2. Изписаните № на секциите за машинно гласуване с местонахождение гр. Варна, СУЕО „Ал. С. Пушкин“, ул. „Проф. Державин“ № 12, определени с Решение № 3799-ПВР от 18.10.2016 г., изм. и доп., Решение № 3892-ПВР от 29.10.2016 г. на ЦИК, да се четат така:

030601041

030601042

030601044

030601045

 

1.3. Изписаните № на секциите за машинно гласуване с местонахождение гр. Варна, Иконом. университет(II корпус), ул. „Евлоги Георгиев“ № 24, определени с Решение № 3799-ПВР от 18.10.2016 г., изм. и доп., Решение № 3892-ПВР от 29.10.2016 г. на ЦИК, да се четат така:

030602107

030602108

030602109

030602110

030602111

 

 1. Район № 10 – Кюстендил, гр. Кюстендил:

Местонахождението на секции с №:

102900044

102900045

102900046

102900047

102900048

посочени в Решение № 3799-ПВР от 18.10.2016 г., изм. и доп., Решение № 3892-ПВР от 29.10.2016 г. на ЦИК, с местонахождение Гимназия „Неофит Рилски“, се поправя и следва да се чете, че тези секции са с местонахождение ПМГ „Проф. Ем. Иванов“.

 

 1. Район № 17 – Пловдив-област, Асеновград:

Местонахождението на секция с № 170100006, посочена в Решение № 3799-ПВР от 18.10.2016 г., изм. и доп., Решение № 3892-ПВР от 29.10.2016 г. на ЦИК, с местонахождение гр. Асеновград, ПГ „Цар Асен ІІ“, се поправя и следва да се чете, че тази секция е с местонахождение гр. Асеновград, СУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 

 1. Район № 29 – Хасково, гр. Хасково

4.1. Местонахождението на секции с №:

293400048

293400049

293400050

293400051

293400052

посочени в Решение № 3799-ПВР от 18.10.2016 г., изм. и доп., Решение № 3892-ПВР от 29.10.2016 г. на ЦИК, с местонахождение ПГДС „Цар Иван Асен II“, ул. „Пловдивска“ № 37, се поправя и следва да се чете, че тези секции са с местонахождение ОУ „Шандор Петьофи“, ж.к. Орфей № 1.

4.2. Местонахождението на секции с №:

293400021

293400022

293400023

293400024

293400025

293400026

посочени в Решение № 3799-ПВР от 18.10.2016 г., изм. и доп., Решение № 3892-ПВР от 29.10.2016 г. на ЦИК, с местонахождение Учебна сграда на ПГЛП „Райна Княгиня“, бул. „Г. С. Раковски“ № 24, се поправя и следва да се чете, че тези секции са с местонахождение ОУ „Св. Иван Рилски“, кв. Дружба 1, бул. „Г. С. Раковски“ 24.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3799-ПВР/

3892-ПВР/

Календар

Решения

 • № 1856-НС / 30.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1855-НС / 30.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1854-НС / 30.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения