Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 396-ЕП
София, 16 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ОРЛОВ МОСТ – ЗА ПРОМЯНА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-00-327 от 16.05.2014 г. от сдружение „ОРЛОВ МОСТ - ЗА ПРОМЯНА", представлявано от Янаки Ганчев Ганчев - председател, чрез пълномощника Светозар Стоянов Съев, регистрирано с Решение на ЦИК № 303-ЕП от 8 май 2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Янаки Ганчев Ганчев, представляващ сдружението в полза на Светозар Стоянов Съев и на 26 (двадесет и шест) лица - представители на сдружение „ОРЛОВ МОСТ - ЗА ПРОМЯНА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 2 упълномощени представители на Сдружение „ОРЛОВ МОСТ - ЗА ПРОМЯНА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Емил Желев Димитров
2. Любомир Николов Видев
3. Петрозар Мянков Филипов
4. Симеон Николов Борисов
5. Ивайло Стоянов Съев
6. Александър Бойков Караджов
7. Марио Георгиев Камишев
8. Георги Любомиров Желязков
9. Румен Костадинов Райков
10. Иван Мирославов Георгиев
11. Петър Милков Йовчев
12. Борислав Станиславов Димитров
13. Любена Миткова Начева
14. Николай Иванов Брандински
15. Боряна Маринкова Тричкова
16. Мариана Константинова Бензайъс
17. Галина Савчева Димитрова
18. Евгени Гатев Гатев
19. Сергей Минков Хасъмски
20. Владимир Иванов Величков
21. Александър Кирилов Свраков
22. Елин Андонов Андонов
23. Стоян Михайлов Тодоров
24. Панталей Георгиев Кочорапов
25. Ивайло Валентинов Дуков
26. Андрей Красимиров Андреев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

425-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2582-МИ / 03.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Перущица, област Пловдив

  • № 2581-МИ / 03.10.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2312-МИ от 8 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Септември, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2580-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от Р М А срещу решение № 47-МИ от 28.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Ихтиман, Софийска област

  • всички решения