Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3951-ПВР
София, 3 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Пламен Василев Орешарски и независим кандидат за вицепрезидент Данаил Стоянов Папазов в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № ПВР-23-98 от 02.11.2016 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Пламен Василев Орешарски и независим кандидат за вицепрезидент Данаил Стоянов Папазов в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от Руслан Викторов Коларов – пълномощник на представляващия инициативния комитет.

Към заявлението са приложени: пълномощни в полза на Руслан Велков Коларов и Бирол Тюркай Емин, списък съдържащ имената на 60 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител, 60 декларации по образец – Приложение № 41-ПВР.

След извършена проверка се установи, че 59 лица от списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а едно лице не отговаря на изискванията.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 123 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 3453-ПВР от 15 септември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Пламен Василев Орешарски и независим кандидат за вицепрезидент Данаил Стоянов Папазов в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. 59 лица, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

1

Расим Ердинч Юсеин

 

2

Ридван Адем Закир

 

3

Хюсеин Али Нас

 

4

Фахри Ватансевер

 

5

Ахмед Халил Ахмед

 

6

Семат Халит Йорен

 

7

Салиосман Мюмюн Халибрям

 

8

Ремзи Ахмед Халил

 

9

Гюлнар Ибрям Мехмед

 

10

Шукри Мустафа Тасим

 

11

Синан Салим Салим

 

12

Сунай Шукри Тасим

 

13

Рамадан Вели Вели

 

14

Дургут Рамадан Мехмет

 

15

Сунай Хасанов Тънгърлиев

 

16

Бахрие Ниязи Емин

 

17

Мехмед Мюмюн Мюмюн

 

18

Шорай Мехмед Ахмед

 

19

Иззет Рушен Халисоглу

 

20

Раиф Абдула Раиф

 

21

Ферат Мустафа Чауш

 

22

Адриан Радев Ефремов

 

23

Фаадил Джелялов Ракищанлиев

 

24

Хаккъ Кязимов Халилов

 

25

Исмаил Рамадан Мехмед

 

26

Неджми Исуф Мехмед

 

27

Лютви Хасан Ахмед

 

28

Бейхан Мустафа Мехмед

 

29

Шефки Наим Ибрям

 

30

Галя Емилова Арабаджиева

 

31

Шабан Хайрула Али

 

32

Улвие Халид Муса

 

33

Бейсим Тахирюмер Махмуд

 

34

Тюркан Мюмюн Туксал

 

35

Хубавен Миленов Ясенов

 

36

Сюлейбе Мехмед Местан

 

37

Смилян Атанасов Митев

 

38

Севгин Себахтин Мюмюн

 

39

Хакан Себахтин Мюмюн

 

40

Арсен Невенов Левенов

 

41

Ерсин Ерол Мюмюн

 

42

Емине Фикретова Ризова

 

43

Октай Шен

 

44

Силвия Северинова Христова

 

45

Йозкан Юлиянов Овчаров

 

46

Нигер Джеват Хамза

 

47

Шенол Шюкрю Мустафа

 

48

Джемал Юсуф Шабан

 

49

Тихомир Събев Николов

 

50

Али Мустафа Сали

 

51

Сергей Николов Димитров

 

52

Осман Ахмед Ахмед

 

53

Кемал Хюсеин Мола

 

54

Николай Щилянов Мартинов

 

55

Хасан Бейтула Ахмед

 

56

Давид Миленов Давидов

 

57

Кемал Мехмед Ефраим

 

58

Жеко Недев Исаев

 

59

Рамадан Хасан Кенан

 

 

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения