Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3946-ПВР/НР
София, 3 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в 24-и РИК ¬ София и 25-и РИК – София, да започне в 6,00 ч. на 6 ноември 2016 г.

С вх. № ПВР-15-235/02.11.2016 г. по електронната поща на ЦИК са постъпили писма от 24-и РИК – София и 25-и РИК – София, в които ни уведомяват, че към 31.10.2016 г. в районните администрации са постъпили значителен брой заявления на хора, желаещи да гласуват с ПСИК, в резултат на което разкритата ПСИК в район „Оборище“ следва да посети и да осигури възможност за гласуване на 67 избиратели. Аналогичен брой гласоподаватели трябва да посети и втората ПСИК, разкрита на територията на 24-и РИК – район „Искър“.

Постъпило е писмо от кмета на Столична община с вх. № ПВР-07-29 от 02.11.2016 г. относно допълнителни правни действия за осигуряване правото на гласуване с ПСИК.

Отправя се искане на основание чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс гласуването в двете образувани ПСИК в район „Оборище“ и район „Искър“ да започне от 6,00 ч. и да продължи до 21,00 ч. на 6 ноември 2016 г.

На територията на 25-и РИК – София, са образувани две ПСИК. В допълнителния срок са постъпили множество заявления за включване на гражданите в списъците на тези две ПСИК, в резултат на което ПСИК – район „Люлин“, следва да посети и осигури възможност за гласуване на 72 избиратели на територията на райони „Люлин“, „Банкя“, „Овча купел“ и „Красна поляна“, а ПСИК – район „Надежда“ следва да осигури възможност за гласуване на 51 избиратели на територията на „Надежда“, „Връбница“, „Нови Искър“ и „Илинден“.

Отправя се искане на основание чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс гласуването в двете образувани ПСИК в район „Люлин“ и район „Надежда“ да започне от 6,00 ч. и да продължи до 21,00 ч. на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА гласуването в образувани ПСИК:

- 24-и РИК – София, секция № 244604059 – район „Оборище“, и секция № 244614078 – район „Искър“ в,

- 25-и РИК – София, секция 254619131 – район „Люлин“, и секция № 254613072 – район „Надежда“,

да започне в 6,00 ч. и да продължи до 21,00 ч. на 6 ноември 2016 г.

Решението да се изпрати на 24-и и 25-и РИК – София, за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения