Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 394-МИ
София, 5 юли 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Дебелт, община Средец, област Бургас

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-338 от 25.06.2021 г. е постъпила преписка от ОИК – Средец, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложени са: решение № МИ-104 от 11.05.2021 г. на ОИК – Средец, с което на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА и подадена оставка, са прекратени предсрочно пълномощията на Ангел Жеков Ников като кмет на кметство Дебелт, община Средец, област Бургас; протокол № 18 от 11.05.2021 г. от заседание на ОИК – Средец; писмо от Общински съвет – Средец, адресирано до Общинска избирателна комисия – Средец; заявление от Ангел Жеков Ников – кмет на община Дебелт, и справка от официалната страница на ГД „ГРАО“ за броя на населението по постоянен адрес на кметство Дебелт към 15.06.2021 г. – 1831, поради което кметство Дебелт, община Средец, област Бургас, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Средец, област Бургас, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Дебелт, община Средец, област Бургас.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения