Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3937-ПВР
София, 2 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: организацията на експерименталното машинно преброяване

На основание чл. 57, ал. 2 и § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ следния ред за провеждане на експерименталното машинно преброяване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката:

 1. Експериментално машинно преброяване на бюлетините ще се проведе в следните избирателни секции от 24-ти район – София.

- секция 244604028;

- секция 244604030;

- секция 244604031;

- секция 244604033;

- секция 244604034.

 1. Предварителна подготовка на бюлетините от СИК.

- По време на гласуването в изборния ден следва бюлетините да се отделят внимателно от кочаните, точно по перфорацията. Ако се засегнат марките в горната част на бюлетината, тя няма да може да бъде преброена машинно.

- Преди да започне преброяването бюлетините трябва да се разгънат така, че да могат да се поставят с цялата си дължина една върху друга. Не е необходимо да бъдат обърнати в една посока, също така няма значение дали са подредени с лицевата страна (откъм вота на избирателя) или обратно (откъм печатите).

 1. Преброявания:

- Преброяванията се извършват в помещението за гласуване след приключване на ръчното броене. Правят се две преброявания. Сортираните бюлетини не се размесват, а всяка група бюлетини се поставя отделно в машината. Поставянето на бюлетините в машината се извършва от член на СИК. След всяко преброяване машината издава разписка, която съдържа информация за общия брой на преброените бюлетини. ,

 1. Преброителна разписка. След всяко преброяване машината издава разписка, която съдържа информация за:

- Номер на секцията

- Пореден номер на преброяването в секцията (номер на преброителната разписка)

- Брой преброени от машината бюлетини

 1. Констативен протокол. Подписва се от СИК, от представител на техническия екип, осигуряващ машините за преброяването, и от присъстващите представители на ЦИК/РИК. Констативният протокол съдържа информация по следните въпроси:

- Номер на секцията

- Начален и краен час на преброяването

- Брой преброени от машината бюлетини

- Има ли непреброени бюлетини. Ако има, какви са причините да не бъдат преброени.

- Забележки

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1027-МИ / 06.12.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

 • № 1026-МИ / 06.12.2021

  относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

 • № 1025 / 02.12.2021

  относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 • всички решения