Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 392-НС
София, 5 юли 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 389-НС от 04.07. 2021 г. на ЦИК

След проверка Централната избирателна комисия установи, че в Решение № 389-НС от 4 юли 2021 г. е допусната техническа грешка, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 389-НС от 4 юли 2021 г. на ЦИК, като думите „удостоверяващи вписани обстоятелства по партидата на Изследователски център „Тренд“ ООД“, да се четат „удостоверяващи вписани обстоятелства по партидата на агенция Маркет ЛИНКС“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

389-НС/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения