Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 392-НС
София, 5 юли 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 389-НС от 04.07. 2021 г. на ЦИК

След проверка Централната избирателна комисия установи, че в Решение № 389-НС от 4 юли 2021 г. е допусната техническа грешка, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 389-НС от 4 юли 2021 г. на ЦИК, като думите „удостоверяващи вписани обстоятелства по партидата на Изследователски център „Тренд“ ООД“, да се четат „удостоверяващи вписани обстоятелства по партидата на агенция Маркет ЛИНКС“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

389-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения