Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 392-ЕП
София, 23 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

Постъпило е заявлениe с вх. № 5 (5-3) от 22.05.2019 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова, регистрирана с Решение на ЦИК № 269-ЕП от 07.05.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова – председател на УС, в полза на Валери Любенов Димитров; 

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова – председател на УС, в полза на 111 (сто и единадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели за страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 111 (сто и единадесет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 111 лица.

На 22.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 102 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 05.04.2019 г. на ЦИК.

За 9 лица са установени несъответствия, както следва:

Име, презиме, фамилия

Несъответствие

Александър Александров Георгиев

Александър Александров Георгиев (ЕГН:…) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ)

Юлия Добринков Методиева

Юлия Добринков Методиева (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЮЛИЯ ДОБРИНКОВА МЕТОДИЕВА)

Димитър Николаев Бонев

Лицето се повтаря в списъка

Росица Демирова Стоянова

Росица Демирова Стоянова (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (РОСИЦА ДЕМИРОВА БАКАЛОВА-СТОЯНОВА)

Стоян Йорданов Иванов

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Светла Петрова Стоянова

Светла Петрова Стоянова (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СВЕТЛА ПЕТКОВА СТОЯНОВА)

Маргарита Тодорова Черкезова

Маргарита Тодорова Черкезова (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРГАРИТА ТОДОРОВА ЧЕРКЕЗОВА-ИЛЕВА)


Димка Минчева Макелова

Димка Минчева Макелова (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДЕШКА МИНЧЕВА МАКЕЛОВА)

Мария Христова Миркова

Мария Христова Миркова (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРИЯ ХРИСТОВА МАРКОВА)

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 102 (сто и двама) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Янко Славчев Борисов

2.       

Димитър Николаев Бонев

3.       

Петър Георгиев Сауков

4.       

Цеко Сашов Георгиев

5.       

Албена Миткова Миткова

6.       

Лили Миткова Миткова

7.       

Даниела Ценкова Георгиева

8.       

Снежана Цекова Георгиева

9.       

Венцислав Евгениев Ганчев

10.  

Божидар Костадинов Добрев

11.  

Антон Николаев Стефанов

12.  

Янко Сонев Михайлов

13.  

Димитър Атанасов Борисов

14.  

Йорданка Иванова Георгиева

15.  

Костадин Гергинов Костов

16.  

Иван Асенов Андреев

17.  

Ваньо Илиев Дойнов

18.  

Цветан Любомиров Цветанов

19.  

Николай Илиев Дойнов

20.  

Спаска Иванова Манова

21.  

Коста Павлов Атанасов

22.  

Надежда Илиева Дойнова

23.  

Ваня Иванова Банкова Стоева

24.  

Юлиян Стоянов Петков

25.  

Мария Антивилиянова Петкова

26.  

Пенка Стефанова Илиева

27.  

Марияна Бойчева Димитрова

28.  

Антивилиян Стоев Петров

29.  

Веселин Николаев Николов

30.  

Мария Бойчева Ничева

31.  

Снежана Златева Димитрова

32.  

Дочка Койчева Димитрова

33.  

Камен Веселинов Димитров

34.  

Николай Петков Геров

35.  

Костадин Денев Стръпченков

36.  

Мая Димитрова Василева

37.  

Еленка Димитрова Иванова

38.  

Атанас Янакиев Иванов

39.  

Герасим Михайлов Герасимов

40.  

Съби Николаев Колев

41.  

Тодорка Минчева Иванова

42.  

Валентин Иванов Петров

43.  

Саша Георгиева Димитрова

44.  

Еленка Атанасова Петрова

45.  

Боян Тодоров Стаматов

46.  

Марияна Дикова Петкова

47.  

Стефка Йорданова Петрова

48.  

Иванка Коева Димитрова

49.  

Никола Николов Петров

50.  

Диана Тодорова Гунчева

51.  

Димитрина Цветкова Темелкова

52.  

Мартин Любомиров Иванов

53.  

Иван Георгиев Александров

54.  

Валентин Георгиев Тодоров

55.  

Веселин Митев Влаев

56.  

Таня Петрова Терзиева

57.  

Пламен Светланов Дунчев

58.  

Надя Атанасова Стойчева

59.  

Кристиан Стефанов Христов

60.  

Диляна Петрова Костадинова

61.  

Стоянка Георгиева Славова

62.  

Румелия Христова Христова

63.  

Атанас Иванов Нейков

64.  

Младен ДимитровИванов

65.  

Димитър Младенов Иванов

66.  

Венелин Петров Костадинов

67.  

Стефан Кирилов Николов

68.  

Орлина Крумова Димитрова

69.  

Димитър Генчев Димитров

70.  

Димитър Генов Митев

71.  

Илия Янков Христонов

72.  

Янко Георгиев Иванов

73.  

Янка Иванова Маркова Иванова

74.  

Иван Колев Марков

75.  

Николай Иванов Марков

76.  

Елеонора Пенкова Дунчева

77.  

Петър Николов Пастърмов

78.  

Александра Иванова Пастърмова

79.  

Христо Иванов Дишев

80.  

Денис Митков Делиев

81.  

Елена Стойчева Стойчева

82.  

Диян Сергеев Славов

83.  

Митко Маринов Солаков

84.  

Красимир Йонев Стойков

85.  

Стефан Иванов Христов

86.  

Димитър Колев Сандев

87.  

Кристина Красимирова Пеева

88.  

Румен Демирев Сомов

89.  

Антония Митева Балабанова

90.  

Елена Георгиева Сомова

91.  

Дивна Руменова Сомова

92.  

Стойчо Атанасов Стойчев

93.  

Алексей Стойчев Стойчев

94.  

Първан Йорданов Абрашев

95.  

Бончо Христофоров Сарафов

96.  

Божка Събчева Чавдарова

97.  

Димитра Рачева Луканова

98.  

Ешреф Ахмедов Хайриев

99.  

Ердинч Ахмед Реджеб

100.                     

Айджан Небин Реджеб

101.                     

Сали Фикрет Сали

102.                     

Йорданка Великова Игнатова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1932-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Росица Василева Пандова-Йовкова за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 49-то Народно събрание

 • № 1931-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Радослав Красенов Василев за народен представител в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в 49-то Народно събрание

 • № 1930-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Веселин Жеков Недев за народен представител в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, в 49-то Народно събрание

 • всички решения