Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3910-ПВР/НР
София, 1 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и девети район – Хасково

В Централната избирателна комисия с вх. № ПВР-10-43/31.10.2016 г. е постъпило предложение от ПП „Движение за права и свободи“ за промени в РИК в Двадесет и девети район – Хасково. Предлага се на мястото на Емине Адем Махмуд – член на РИК, да бъде назначена Сениха Ерхан Якъб. Към предложението е приложенa оставка от Емине Адем Махмуд – член на РИК – Хасково.

Приложени са и заверени копия на пълномощно № 79/30.08.2016 г в полза на Ерджан Сабахтин Юсуф, копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК на Сениха Ерхан Якъб.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесет и девети район – Хасково, област Хасково, Емине Адем Махмуд, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК Двадесет и девети район – Хасково, област Хасково, Сениха Ерхан Якъб, ЕГН ...

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения