Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3904-ПВР/НР
София, 31 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: приемане на Оперативен план за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЕМА Оперативен план за организацията на работата в Централната избирателна комисия в деня на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. и приемането от районните избирателни комисии на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите и националния референдум, както и на данните от гласуването в секциите извън страната в изборите и в националния референдум, съгласно приложението.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения