Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 389-ЕП
София, 23.05.2019

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 7 (7-2) от 21.05.2019 г. от сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“, подписано от представляващата Стайка Крумова Кифирска, чрез Йордан Иванов Цаков, регистрирана с Решение на ЦИК № 289-ЕП от 10.05.2019 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:  

- пълномощно от Стайка Крумова Кифирска– председател на УС, в полза на Йордан Иванов Цаков; 

- пълномощно от Стайка Крумова Кифирска – председател на УС, в полза на 15 (петнадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 15 (петнадесет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 15 лица.

На 21.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 14 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 05.04.2019 г. на ЦИК. За Росица Векилева Желева, ЕГН …, е установено несъответствие – имената на лицето не съвпадат с НБД „Население“ (Росица Векилова Желева).

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 14 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 14 (четиринадесет) упълномощени представители на сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Любомир Бориславов Казановски

2.

Рангел Стоянов Пенов

3.

Николай Костадинов Минев

4.

Десислава Янкова Атанасова

5.

Фидана Николова Георгиева

6.

Надежда Александрова Касабова

7.

Николай Иванов Бедров

8.

Борислав Димитров Мешев

9.

Венцислав Иванов Киров

10.

Марияна Василева Данчева

11.

Георги Костадинов Махнев

12.

Росица Добрева Георгиева

13.

Добрина Добрева Тодорова

14.

Алина Страхилова Мутафчиева

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1820-МИ / 28.05.2020

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич

 • № 1819-МИ / 28.05.2020

  относно: жалба от Стефан Димитров Петков – представляващ МК „Ние, гражданите“, срещу решение № 273-МИ от 18.05.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Плевен

 • № 1818-МИ / 28.05.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

 • всички решения