Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 388-ЕП
София, 22 май 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на правилата за водене на предизборна кампания, извършено от ПП „АТАКА“

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпил сигнал с вх. № ЕП-10-81 от 21.05.2019 г. от Ангел Чавдаров Джамбазки, кандидат за член на Европейския парламент от листата на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ за извършено нарушение от ПП „АТАКА“ при излъчване на репортажи по телевизия „Алфа“.

Със сигнала ЦИК е сезирана за извършени нарушения на разпоредбите на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК) относно забраната за използването на агитационни материали, които застрашават добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. Приложен е 1 бр. диск, съдържащ три видеоматериала. Твърди се, че в единия видеоматериал – репортаж, публикуван на официалния сайт на телевизия „Алфа“ на 30.04.2019 г., озаглавен „Декларация. Борисов се среща с Джамбазки. Защо не покани и водачите на АТАКА и НФСБ“, г-н Джамбазки е наречен „поддръжник на Истанбулската конвенция“, което твърдение само по себе си е клевета, уронваща престижа му като кандидат, тъй като общоизвестен е фактът за отрицателната му позиция по конвенцията. Посочва се, че от 0:20 до 0:30 минута на репортажа се излагат твърдения със следното съдържание: „Водачът на евролистата на ВМРО, спестил 1 милион от досегашната си толерантна към Истанбулската конвенция дейност – Ангел Джамбазки“, което заблуждава общественото мнение поради недостоверността на казаното в репортажа.

Във втория видеоматериал (репортаж) на 02.05.2019 г. се твърди, че излъчената в него информация е взета от сайт за фалшиви новини informiran.net и че телевизия „Алфа“ с голяма убедителност ги повтаря пред своите зрители, и по-конкретно с твърденията: „Ангел Джамбазки има тризонет на най-централната улица Шанз-Елизе в Париж, а имотът струва 9 милиона евро“, „паспортната мафия, с която ВМРО се е облажило“, „продажба на паспорти – 100 000 от 3 до 5000 евро, приходите били от 300 до 500 милиона евро“. В сигнала г-н Джамбазки твърди, че такъв имот никога не е бил закупуван от него, нито от негови близки. Счита, че с излъчените от телевизия „Алфа“ видеоматериали освен уронване на неговото добро име, чест и достойнство се опетнява името на политическата партия, тъй като в процеса на разследване на действията на Държавна агенция за българите в чужбина прокуратурата след извършена проверка ясно и категорично е заявила, че ПП „ВМРО – Българско национално движение“ не е участвала и няма нищо общо с порочната практика.

В сигнала се излагат твърдения за нарушения и на трети видеоматериал, излъчен на 04.05.2019 г. Според г-н Джамбазки в този репортаж телевизия „Алфа“ запознава своите зрители, че „водачът на листата на ВМРО Ангел Джамбазки носи стара ромска фамилия“, което не отговаря на истината. Твърди, че с това изявление от телевизия „Алфа“ се цели да се накърни доброто му име в качеството му на кандидат.

Моли Централната избирателна комисия да установи нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК, тъй като телевизия „Алфа“ с излъчените репортажи е нарушила добрите нрави, уронила е честта и доброто име на кандидата за член на Европейския парламент от ПП „ВМРО – БНД“ Ангел Джамбазки. Също така моли ЦИК да постанови премахване на предаванията от телевизия „Алфа“, които накърняват доброто му име.

В Централната избирателна комисия е получено писмо с вх. №ЕП-20-262/22.05.2019 г. от СЕМ, в което са приложени видеоматериалите от посочените 3 броя материали на програма „Алфа ТВ“ на доставчика на медийни услуги ПП „Атака“.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със сигнала и приложените към него видеоматериали и тези, получени от СЕМ на предаванията, излъчени по телевизия „Алфа“, намира за установено следното:

Сигналът е подаден от Ангел Чавдаров Джамбазки, регистриран с Решение № 194-ЕП от 23.04.2019 г. на ЦИК от листата на ПП „ВМРО – Българско национално движение“. Политическа партия „АТАКА“ е регистрирана за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. с Решение № 136-ЕП от 10.04.2019 г., а с Решение № 214-ЕП от 23.04.2019 г. на ЦИК е регистрирана кандидатската листа на партията.

Телевизия „Алфа“ е собственост на ПП „АТАКА“ и чрез нея партията излъчва и разпространява своите агитационни материали във връзка с предизборната кампания. Излъчените в телевизия „Алфа“ три репортажа и съответно публикувани на интернет сайта й представляват агитационни материали, тъй като в тях се съдържа призив за неподкрепа на кандидата и водач на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БНД“ Ангел Джамбазки. Това се установява от съдържанието на излъчените видеоматериали на дати 30 април 2019 г., от 18:02 до 18:03 ч., 2 май 2019 г. от 18:21 до 18:22 ч., в предаването „Държавата днес“, и на 4 май 2019 г., от 12:16 до 12:18 ч., в „Новините в 12“, в които се съдържа информация за кандидата от листата на ПП „ВМРО – БНД“, в която се съдържат обидни квалификации и неверни данни, с които се правят политически внушения в негова вреда. Установява се, че в изявлението на излъчения на 30 април 2019 г. видеоматериал от 0:20 минута до 0:30 минута „Водачът на евролистата на ВМРО, спестил 1 милион от досегашната си толерантна към Истанбулската конвенция дейност – Ангел Джамбазки“, се съдържат неверни, обидни и заблуждаващи внушения във вреда на кандидата, които накърняват честта и доброто му име.

С твърдението, че Джамабзки е притежавал тризонет на „Шанз Елизе“ за 9 милиона евро от „продажбата на паспорти – 100 хиляди общо, всеки от които от 3 до 5 хиляди евро общо приходи от 300 до 500 милиона евро, която сума е от „паспортната мафия, с която ВМРО се е сближило“ в излъчения на 2 май 2019 г. видеоматериал по телевизия „Алфа“ се правят внушения във вреда на кандидата Джамбазки, целящи да уронят доброто му име и чест.

В излъчения на 4 май 2019 г. видеоматериал също се накърнява доброто име на кандидата Джамбазки с твърдението, че „носи стара ромска фамилия“.

Централната избирателна комисия приема, че в излъчените репортажи на 30 април, 2 май и 4 май 2019 г. в телевизия „Алфа“, представляващи агитационни материали на ПП „АТАКА“, се уронва доброто име и честта на кандидата и водач на листата на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ Ангел Джамбазки, с което е нарушена разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК, с която се забранява използването им.

Централната избирателна комисия установи, че в агитационния материал, излъчен на 30.04.2019 г. в новините по телевизия „Алфа“ не се съдържа информация, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ е престъпление, като недвусмислено и разбираемо послание в излъчените видеоматериали по телевизия „Алфа“.

С оглед гореизложеното Централната избирателна комисия счита, че ПП „АТАКА“ в разрез с правилата за водене на предизборната кампания е нарушила разпоредбата на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 ИК.

Предвид гореизложеното искането е основателно, поради което и на основание чл. 183, ал. 2 и ал. 4 във връзка с чл. 480, ал. 2 във връзка с чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК, извършено от Волен Николов Сидеров, в качеството му на представляващ ПП „АТАКА“, изразяващо се в разпространение на агитационен материал – видеоматериал, излъчен на 30.04.2019 г. в предаването „Държавата днес“ на телевизия „Алфа“, който не съдържа информация „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ като недвусмислено и разбираемо послание.

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 ИК, от Волен Николов Сидеров, в качеството му на представляващ ПП „АТАКА“, изразяващо се в разпространение на агитационни материали – видеоматериали, излъчени 30.04.2019г., 02.05.2019 г. в предаването „Държавата днес“ и на 04.05.2019 г. в предаването „Новините в 12“ по телевизия „Алфа“, които накърняват честта и доброто име на кандидата и водач на листата на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ Ангел Джамбазки.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт на Волен Николов Сидеров, ЕГН …, с адрес ………………………., в качеството му на представляващ ПП „АТАКА“ за установените нарушения на ПП „АТАКА“.

ПОСТАНОВЯВА спиране на излъчването на видеоматериалите, излъчени на 30 април, 2 май и 4 май 2019 г. в телевизия „Алфа“ и премахването им от интернет сайта на телевизията – alfa.bg.

Решението в частта, с която се постановява спиране на излъчването на видеоматериалите в телевизия „Алфа“ и премахването им от интернет сайта на телевизията – alfa.bg подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения