Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 387-ПВР/МИ
София, 17 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Аврен, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Аврен, област Варна, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-276 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Аврен.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Аврен, област Варна, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Велин Марков Жеков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Недялка Петрова Цончева

 

СЕКРЕТАР:

Иван Станев Василев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Десислава Славейкова Дамянова-Христова

 

 

Атанас Стоянов Стоянов

 

 

Тодор Желев Тодоров

 

 

Милка Колева Димитрова

 

 

Димитър Денев Димитров

 

 

Светла Георгиева Боева

 

 

Милена Николаева Димитрова

 

 

Веселина Николова Братоева

 

 

Иванка Ангелова Койчева

 

 

Ремзие Хюсеинова Ахмедова

 

 

Венан Ниязиев Шакиров

 

 

Петя Гьошова Пройнова

 

 

Надя Стойкова Неделчева

 

 

Мелек Тахсин Таир

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения