Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 386-ПВР/МИ
София, 17.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Добричка, област Добрич, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Добричка, област Добрич, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-321 от 17.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Добричка.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Добричка, област Добрич, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мариян Радев Няголов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иглика Николова Станева

 

СЕКРЕТАР:

Георги Иванов Георгиев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Виолета Георгиева Драгнева

 

 

Стоян Донев Стоянов

 

 

Емил Борисов Димитров

 

 

Стефан Петров Петров

 

 

Елена Лъчезарова Тодорова

 

 

Стелияна Златева Стоянова

 

 

Диана Илиева Далакманска

 

 

Валя Кондова Пейчева

 

 

Сюзан Зекерие Рамис

 

 

Севал Васвидин Рифад

 

 

Севда Февзи Неджибова

 

 

Койчо Петков Колев

 

 

Йовка Любомирова Николова

 

 

Златинка Димитрова Георгиева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 11:54 часа

Календар

Решения

  • № 723 / 23.08.2019

    относно: изменение и допълнение на Решение № 12 от 26.03.2019 г. за работните групи в Централната избирателна комисия

  • № 722-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 721-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения