Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3850-ПВР/НР
София, 25 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Централната избирателна комисия на Република Косово за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № ПВР-04-01-178 от 24.10.2016 г. с искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Централната избирателна комисия на Република Косово за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 5 – 6, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. следните лица, представители на Централната избирателна комисия:

1.

Бетим Джоши (Betim Gjoshi)

Република Косово

2.

Сами Хамити (Sami Hamiti)

Република Косово

3.

Аднан Рустеми (Adnan Rrustemi)

Република Косово

4.

Байрам Лятифи (Bajram Ljatifi)

Република Косово

5.

Ерджан Шпат (Ercan Şpat)

Република Косово

6.

Валмир Елези (Valmir Elezi)

Република Косово

7.

Мирадийе Меха (Miradije Meha)

Република Косово

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения