Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 385-ПВР/МИ
София, 17 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Никола Козлево, област Шумен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Никола Козлево, област Шумен, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-198 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 10.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Никола Козлево.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Никола Козлево, област Шумен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нели Георгиева Борисова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Йорданка Димитрова Христова

 

СЕКРЕТАР:

Веселка Спасова Венелинова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Деница Георгиева Колева

 

 

Емилия Цветанова Минчева

 

 

Галя Цвяткова Янчева

 

 

Нехире Шакир Али

 

 

Димо Денев Петров

 

 

Лидия Костадинова Костадинова

 

 

Ивелина Здравкова Христова

 

 

Здравка Георгиева Ангелова

 

 

Миглена Иванова Кирилова

 

 

Илхан Ибрям Хюсеин

 

 

Афизе Осман Сабахгил

 

 

Илиян Тодоров Илиев

 

 

Стефан Иванов Стефанов

 

 

Драгомир Емилов Драгнев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения