Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 385-ПВР/МИ
София, 17.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Никола Козлево, област Шумен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Никола Козлево, област Шумен, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-198 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 10.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Никола Козлево.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Никола Козлево, област Шумен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нели Георгиева Борисова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Йорданка Димитрова Христова

 

СЕКРЕТАР:

Веселка Спасова Венелинова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Деница Георгиева Колева

 

 

Емилия Цветанова Минчева

 

 

Галя Цвяткова Янчева

 

 

Нехире Шакир Али

 

 

Димо Денев Петров

 

 

Лидия Костадинова Костадинова

 

 

Ивелина Здравкова Христова

 

 

Здравка Георгиева Ангелова

 

 

Миглена Иванова Кирилова

 

 

Илхан Ибрям Хюсеин

 

 

Афизе Осман Сабахгил

 

 

Илиян Тодоров Илиев

 

 

Стефан Иванов Стефанов

 

 

Драгомир Емилов Драгнев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 11:54 часа

Календар

Решения

  • № 723 / 23.08.2019

    относно: изменение и допълнение на Решение № 12 от 26.03.2019 г. за работните групи в Централната избирателна комисия

  • № 722-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 721-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения