Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 383-ПВР/МИ
София, 17 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Монтана, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-82 от 09.08.2011 г. от кмета на община Монтана, област Монтана, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Монтана, както и за председател и зам.-председател на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за  секретар на ОИК в община Монтана.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Монтана, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пламка Христова Григорова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Александрова Илиева

 

СЕКРЕТАР:

Антоанета Йорданова Велчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Николай Кирилов Георгиев

 

 

Цветанка Анчова Горанова

 

 

Диана Крумова Пунчева

 

 

Валери Иванов Димитров

 

 

Росица Енчева Ангелова

 

 

Силвия Олегова Шишкова

 

 

Пламен Владимиров Каменов

 

 

Славиан Светлинов Николов

 

 

Валентина Георгиева Ценова

 

 

Румен Димитров Гоцов

 

 

Васил Нинов Върбанов

 

 

Иван Асенов Кръстев

 

 

Камелия Славейкова Калистратов

 

 

Симеон Тодоров Симеонов

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения