Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3823-ПВР
София, 20 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: допълнение на приложение № 1 към Решение № 3536-ПВР от 19 септември 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 19 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

 

  1. ДОПЪЛВА приложение № 1 към Решение № 3536-ПВР от 19 септември 2016 г. на ЦИК относно утвърждаване на технически характеристики на бюлетините за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., изменено с Решение № 3762-ПВР от 10 октомври 2016 г., съгласно приложението.
  2. Приложението се прилага при отпечатване на бюлетините за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. в район № 24 – София.

 

Приложението не се публикува.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3536-ПВР/

Календар

Решения