Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 382-ПВР/МИ
София, 17 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Септември, област Пазарджик, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-48 от 08.08.2011 г. от кмета на община Септември, област Пазарджик, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 25.07.2011 г. и на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Септември, включително и за председател и зам.-председател.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Септември.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Септември, област Пазарджик, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Владимир Ангелов Кадийски

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Павлина Александрова Чеширова

 

СЕКРЕТАР:

Александра Георгиева Бонева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Нина Ангелова Крумова-Пашова

 

 

Йорданка Иванова Николова

 

 

Василиана Иванова Бикова

 

 

Станислава Петрова Вардина

 

 

Десислава Ангелова Динкова

 

 

Златка Ангелова Сестримска

 

 

Мирослава Красимирова Георгиева

 

 

Стоян Васков Петров

 

 

Мария Минчева Найденова

 

 

Мария Николова Гицова

 

 

Спаска Иванова Игнатова-Симеонова

 

 

Руси Атанасов Григоров

 

 

Младен Митков Сираков

 

 

Павлина Стефанова Гагарова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения