Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 38-ПВР/МИ
София, 28 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  начин на гласуване с отбелязване на знак „Х” от избирателите при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 25, чл. 199, ал. 3, т. 1, чл. 200, ал. 3, т. 1, чл. 205, ал. 7 и 8, чл. 221, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 2, ал. 4 т. 1 - 4, чл. 225, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 2, ал. 4, т. 1 - 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. При произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. избирателят гласува, като поставя знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя.
2. При произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. избирателят гласува, като поставя знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето пред наименованието на избраната от него партия, коалиция от партии или инициативен комитет, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя.
3. Знакът „Х" се изписва с две наклонени линии, които се пресичат в една точка и краищата им не са свързани, в съответствие с примерните начини, посочени в приложение № 1.
4. Знакът „Х" се поставя само в едно от квадратчетата за гласуване. По изключение поставеният от избирателя знак „Х" може да излиза извън квадратчето за гласуване с номера на избраната от избирателя кандидатска листа и не трябва да навлиза в квадратчето на друга листа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения