Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 378-ЕП
София, 21.05.2019

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 338-ЕП от 18 май 2019 г. относно регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 338-ЕП от 9 май 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка в името на регистрираната като наблюдател под № 9 Лилия Георгиев Завкова, което вместо „Георгиев“ да се чете „Георгиева“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 338-ЕП от 18 май 2019 г. на ЦИК, както следва:

- името на регистрираната като наблюдател под № 9 Лилия Георгиев Завкова вместо „Георгиев“ да се чете „Георгиева“.

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

338-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения