Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 378-ЕП
София, 21.05.2019

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 338-ЕП от 18 май 2019 г. относно регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 338-ЕП от 9 май 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка в името на регистрираната като наблюдател под № 9 Лилия Георгиев Завкова, което вместо „Георгиев“ да се чете „Георгиева“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 338-ЕП от 18 май 2019 г. на ЦИК, както следва:

- името на регистрираната като наблюдател под № 9 Лилия Георгиев Завкова вместо „Георгиев“ да се чете „Георгиева“.

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 21.05.2019 в 23:28 часа

Свързани решения:

338-ЕП/18.05.2019

Календар

Решения

  • № 505-ЕП/НС / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

  • № 504-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Асеновград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 503-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Сливен, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г.

  • всички решения