Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3761-НР
София, 8 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Красимира Димитрова Найденова, регистриран с Решение № 3636-НР от 26 септември 2016 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № НР-12-9 от 08.10.2016 г. от инициативен комитет, представляван от Красимира Димитрова Найденова, регистриран с Решение № 3636-НР от 26 септември 2016 г. на ЦИК, с искане за заличаване регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 155, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 14 на Решение на ЦИК № 3452-НР от 8 септември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на инициативен комитет, представляван от Красимира Димитрова Найденова, регистриран с Решение № 3636-НР от 26 септември 2016 г. на ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Анулира удостоверение № 16 от 26 септември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1938-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1937-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1936-МР / 19.01.2021

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения