Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3760-НР
София, 8 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Николай Иванов Драганов, регистриран с Решение № 3634-НР от 26 септември 2016 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № НР-12-8 от 08.10.2016 г. от инициативен комитет, представляван от Николай Иванов Драганов, регистриран с Решение № 3634-НР от 26 септември 2016 г. на ЦИК, с искане за заличаване регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 155, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 14 на Решение на ЦИК № 3452-НР от 8 септември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на инициативен комитет, представляван от Николай Иванов Драганов, регистриран с Решение № 3634-НР от 26 септември 2016 г. на ЦИК, за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Анулира удостоверение № 14 от 26 септември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения