Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3760-НР
София, 8 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Николай Иванов Драганов, регистриран с Решение № 3634-НР от 26 септември 2016 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № НР-12-8 от 08.10.2016 г. от инициативен комитет, представляван от Николай Иванов Драганов, регистриран с Решение № 3634-НР от 26 септември 2016 г. на ЦИК, с искане за заличаване регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 155, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 14 на Решение на ЦИК № 3452-НР от 8 септември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на инициативен комитет, представляван от Николай Иванов Драганов, регистриран с Решение № 3634-НР от 26 септември 2016 г. на ЦИК, за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Анулира удостоверение № 14 от 26 септември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения