Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 376-НС
София, 2 юли 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 355-НС от 1 юли 2021 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия след проверка установи, че в Решение № 355-НС от 1 юли 2021 г. е допусната техническа грешка, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 355-НС от 1 юли 2021 г. на ЦИК, като думите „Решение № 376-НС от 30 юни 2021 г.“ да се четат „Решение № 349-НС от 30 юни 2021 г.“


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

355-НС/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения