Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 376-ЕП
София, 15 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-79/13.05.2014 г. от сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", представлявано от Петър Александров Харалампиев - председател на УС, чрез пълномощника Георги Ленков Балчев, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 08.05.2014 г. по ф.д. № 261/2014 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Петър Александров Харалампиев, представляващ сдружението, в полза на Георги Ленков Балчев и на 238 (двеста тридесет и осем) лица - представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 237 упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Петя Димитрова Спасова
2. Георги Митков Спасов
3. Евелина Ангелова Петрова
4. Елеонора Василева Димитрова
5. Христина Александрова Димитрова
6. Генчо Стефанов Динков
7. Виктор Стоянов Цветанов
8. Мария Венциславова Иванова
9. Мирослав Петков Марков
10. Илиян Мартинов Михайлов
11. Андон Мартинов Андонов
12. Стоян Величков Боричев
13. Васил Валентинов Русенов
14. Сашка Стефанова Маринова
15. Тони Илиев Георгиев
16. Лора Тонева Георгиева
17. Десислава Иванова Михайлова
18. Мариана Георгиева Владова
19. Дияна Георгиева Стоянова
20. Николай Христов Средовски
21. Станислав Иванов Стоянов
22. Сузан Мехмед Хасан
23. Георги Варадинов Георгиев
24. Борислава Иванова Спасова
25. Даниела Николаева Иванова
26. Стойко Иванов Иванов
27. Юлияна Красимирова Тодорова
28. Анелия Красимирова Петкова
29. Александър Христов Димитров
30. Николай Костов Димитров
31. Димитър Йорданов Павлов
32. Георги Кирилов Дамянов
33. Роза Георгиева Скиндерова
34. Веска Маринова Сирачка
35. Мария Павлова Сирачка
36. Здравка Илиева Тасева
37. Милка Михайлова Динева
38. Марияна Георгиева Анкова
39. Ангелинка Петрова Григорова
40. Валя Рангелова Райновска
41. Лиляна Анатолиевна Подура
42. Красимира Михайлова Малинова
43. Татяна Димитрова Георгиева
44. Данка Христова Янкова
45. Иванка Стоянова Мирчева
46. Диана Николова Портарова
47. Мартина Стефанова Хикова
48. Любен Димитров Портаров
49. Петър Ангелов Ангелов
50. Кирил Иванова Цветков
51. Румяна Стефанова Портарова
52. Цветанка Трайкова Георгиева
53. Мирослава Трайкова Добринова
54. Димитрина Александрова Джижева
55. Йорданка Димитрова Соколова
56. Любен Василев Стаменов
57. Ирина Янкова Стаменова
58. Красимира Георгиева Харалампиева
59. Еленка Петрова Григорова
60. Виолета Георгиева Николова
61. Таня Михайлова Ангелова
62. Стратко Велинов Стратиев
63. Лили Ерменкова Стратиева
64. Маргрета Веселинова Кръстева
65. Янко Никифоров Анков
66. Валентина Петрова Анкова
67. Петър Янков Никифоров
68. Младен Спасов Венков
69. Йордан Георгиев Божков
70. Панайотка Йорданова Георгиева
71. Игнат Златинов Златев
72. Анка Йорданова Николова
73. Поля Николаева Божилова
74. Марио Кирилов Пейчев
75. Цветанка Йорданова Пейчева
76. Цветанка Илиева Ангелова
77. Йордан Николаев Божилов
78. Роза Стефанова Алексиева
79. Стефан Георгиев Йоцев
80. Първан Христов Първанов
81. Николай Крумов Цветков
82. Емилия Адриянова Цветкова
83. Георги Любенов Евтимов
84. Мариана Николаева Петрова
85. Гергана Николаева Найденова
86. Василка Ангелова Гълъбова
87. Даниела Атанасова Иванова
88. Силвия Василева Шильова
89. Ивайлов Шашов Иванов
90. Атанас Димитров Никифоров
91. Евелина Димитрова Никифорова
92. Васил Кирилов Шильов
93. Явор Янков Никифоров
94. Галина Живкова Цветкова
95. Румяна Пенкова Дойчинова
96. Росица Спилкова Хубенова
97. Невена Христова Бачева
98. Михаил Михаилов Георгиев
99. Марияна Златева Несторова
100. Божидар Александров Димитров
101. Росица Георгиева Владимирова
102. Стоян Петров Присаднишки
103. Вержиния Петрова Бозова
104. Димитрина Георгиева Симеонова
105. Игна Димитрова Гошевска
106. Евгения Илкова Рангелова
107. Борислав Славчов Соколов
108. Десислава Цветанова Александрова
109. Емил Константинов Костов
110. Антон Бянков Бянков
111. Красимир Иванов Филипов
112. Снежана Петрова Триова-Кънчева
113. Гина Василева Костова
114. Стоил Николов Табаков
115. Бисер Янков Христов
116. Радка Иванова Величкова
117. Елка Николова Николова
118. Десислава Миткова Николова
119. Цанко Иванов Сталирадев
120. Анка Василева Георгиева
121. Татяна Христова Бояджиева
122. Иван Манолов Миланов
123. Ангел Величков Николов
124. Лиляна Георгиева Малинова
125. Николай Величков Николов
126. Иван Красимиров Филипов
127. Михаела Сашова Занева
128. Стефан Петров Славов
129. Поля Николова Нинова
130. Константин Стоянов Мингов
131. Радка Колева Патаринска
132. Ирина Красимирова Филипова
133. Вержиния Димитрова Бизова
134. Тодор Александров Александров
135. Мартин Пламенов Иванов
136. Венцислав Симеонов Величков
137. Илиана Ангелова Гаравалова
138. Цветана Филипова Попова
139. Теменужка Костадинова Иванова
140. Севдалина Христова Христова
141. Калинка Цветанова Стоянова
142. Катя Атанасова Борисова
143. Димитринка Герова Пешова
144. Венцислав Антонов Антонов
145. Стефка Арександрова Стефанова
146. Соня Красимирова Алексова
147. Цветанка Александрова Стефанова
148. Евелина Димитрова Радкова
149. Стоянка Дончева Александрова
150. Галина Петрова Грудева
151. Ана Веселова Вуцова
152. Стоян Георгиев Стоянов
153. Добрина Атанасова Павлова
154. Георги Танов Дойчевски
155. Станка Христова Антонова
156. Николай Димитров Манчев
157. Илия Харалампиев Иванов
158. Мария Рангелова Пандурска
159. Борис Веселинов Михов
160. Георги Иванов Ценев
161. Мартин Георгиев Станков
162. Калоян Димитров Илиев
163. Мирослав Тонев Менгов
164. Георги Любенов Бочуков
165. Евдокия Идеалова Мотишева
166. Петър Стойков Чакъров
167. Божанка Димитрова Сърова
168. Стойл Стойлов Ценов
169. Рени Кирилова Милчева
170. Йордан Маринов Данев
171. Юлианка Цонкова Дончева-Костова
172. Румяна Владимирова Чакърова
173. Боряна Атанасова Бочукова
174. Миглена Найденова Белова
175. Надежда Петрова Доева
176. Връбка Димитрова Белова
177. Румяна Алексиева Михова
178. Кирил Орлинов Кирилов
179. Мартин Валериев Ковачев
180. Йордан Стоянов Писов
181. Татяна Манахилова Тангова
182. Мария Пламенова Българенска
183. Александра Павлова Илиева
184. Надя Георгиева Стилиянова
185. Димитринка Николова Ценова
186. Христина Георгиева Николчева
187. Паола Юлианова Петрова
188. Любомира Иванова Колова
189. Методи Стоянов Писов
190. Невена Димитрова Радкова
191. Емилия Николова Радкова
192. Николинка Христова Танева
193. Ралица Георгиева Тинева
194. Стефка Христова Вутова
195. Теодора Трифонова Вутова
196. Георги Йорданов Гинев
197. Роза Иванова Зашева
198. Стефан Костадинов Йовчев
199. Бейхан Басриев Мустафов
200. Геновева Николаева Георгиева
201. Красимира Петрова Ботова
202. Иван Желев Златънов
203. Константин Иванов Батов
204. Петя Димитрова Янчева
205. Ангел Георгиев Янчев
206. Мариана Цветкова Киричкова
207. Красимира Георгиева Джамбазка
208. Владислав Цветомиров Здравков
209. Величка Методиева Ангелова
210. Георги Чавдаров Джамбазки
211. Мария Маринова Денева
212. Велислав Недялков Недялков
213. Валентина Драганова Недялкова
214. Деница Николаева Мутова
215. Стоян Методиев Писов
216. Красимир Найденов Белов
217. Стойко Петров Чакъров
218. Гергана Стоянова Минева
219. Светлана Илиева Илиева
220 Иван Константинов Батов
221. Евгени Манахилов Тонгов
222. Димитър Илиев Рабаджийски
223. Мая Слбоданова Илиевска
224. Теодора Иванова Йорданова
225. Цветелина Димитрова Янчева
226. Катя Илиева Йовчева
227. Веселина Маринова Петрова
228. Цветанка Радославова Тодорова
229. Анета Петрова Михайлова
230. Теодора Стоянова Манойлова
231. Иван Чавдаров Джамбазки
232. Тодор Димитров Кънев
233. Труфка Митева Стефанова
234. Милица Валериева Спиридонова
235. Мария Георгиева Митева
236. Веселка Йорданова Игнатова
237. Томаш Нейков Попов

 

Отказва регистрация на следните лица:

Росица Спилкова Хубенова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения